Call for proposals for establishing or upgrading e-commerce in smes

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 – 2020) »PRIZ 19-20«: »LOKINFO«

Podjetje Lok orodjarstvo d.o.o. je na javnem razpisu za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 – 2020) »PRIZ 19-20« uspešno pridobilo sofinanciranje za projekt operacije »LOKINFO«.

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav in tudi zato, da se spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.0.

Glavni cilj operacije je izboljšava in obvladovanje proizvodnih ter poslovnih procesov skozi svetovanje v smislu:

 1. Krajši pretočni časi posameznih procesov
 2. Stroškovni prihranki
 3. Izločitev nepotrebnih podpornih dokumentov in seznamov
 4. Izboljšanja preglednost procesov
 5. Boljši nadzor nad delom in porabo ur operatorjev
 6. Višja delovna učinkovitost
 7. Manjše zamude
 8. Zmožnost boljšega planiranja
 9. Večji nadzor nad naročanjem materialov, porabo in zalogami
 10. Odsotnost prepoznih dobav in dobavnih rokov
 11. Boljša sledljivost materiala
 12. Prehod v (S)Industrijo 4.0
 13. Višja kakovost izložkov procesov
 14. Povečanje energetske in snovne učinkovitosti
 15. Pozitivni vplivi na zaposlene, dobavitelje in kupce

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si

 

Call for Proposals for Establishing or Upgrading E-Commerce in SMEs in the Period 2019-2022 “E-BUSINESS 2019-2022”: Comprehensive renewal of the digitalization of the company to achieve company’s objectives and ensure competitiveness in the global market.

The company Lok orodjarstvo d.o.o. has successfully obtained co-financing funds for their project in the public tender for “Public Call for the Establishment or Upgrading of Electronic Commerce in SMEs in the Period 2019-2022” E-BUSINESS 2019-2022.

The objective of the invitation to tender from the perspective of the Operational Program for the Implementation of the European Cohesion Policy is to improve the opportunities for SMEs to enter or expand their business to foreign markets by establishing or upgrading e-commerce and thus increasing their international competitiveness.

The purpose of the Call for Proposals is to co-finance eligible costs of setting up or upgrading e-commerce to support SMEs that can easily enter global value chains and new markets by adopting e-commerce, enhance the international competitiveness of their business, improve and accelerate interaction with business partners abroad, send and collect information more efficiently and improve relationships throughout the supply chain.

In the company Lok d.o.o. we received co-financing for the operation in the amount of EUR 30,000.00.

The objectives of the operation are by establishing or upgrading e-business, through measures: Electronic exchange between partners, Digitization of appearances at fairs, Websites for foreign markets, Product-sales video and Strengthening competencies – training, increase opportunities to enter foreign markets, gain new customers, improve communication with business partners and customers, increase visibility in foreign markets, improve the competencies of employees and management, and consequently increase international competitiveness.

The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund. Link to the EKP website in Slovenia: www.eu-skladi.si