Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 – 2020) »PRIZ 19-20«: »LOKINFO«

Podjetje Lok orodjarstvo d.o.o. je na javnem razpisu za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 – 2020) »PRIZ 19-20« uspešno pridobilo sofinanciranje za projekt operacije »LOKINFO«.

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav in tudi zato, da se spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.0.

Glavni cilj operacije je izboljšava in obvladovanje proizvodnih ter poslovnih procesov skozi svetovanje v smislu:

 1. Krajši pretočni časi posameznih procesov
 2. Stroškovni prihranki
 3. Izločitev nepotrebnih podpornih dokumentov in seznamov
 4. Izboljšanja preglednost procesov
 5. Boljši nadzor nad delom in porabo ur operatorjev
 6. Višja delovna učinkovitost
 7. Manjše zamude
 8. Zmožnost boljšega planiranja
 9. Večji nadzor nad naročanjem materialov, porabo in zalogami
 10. Odsotnost prepoznih dobav in dobavnih rokov
 11. Boljša sledljivost materiala
 12. Prehod v (S)Industrijo 4.0
 13. Višja kakovost izložkov procesov
 14. Povečanje energetske in snovne učinkovitosti
 15. Pozitivni vplivi na zaposlene, dobavitelje in kupce

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si

 

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«: Celostna obnovitev digitalizacije podjetja za doseganje ciljev podjetja in zagotavljanja konkurenčnosti na globalnem tržišču

Podjetje Lok orodjarstvo d.o.o. je na javnem razpisu za »Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022« uspešno pridobil sofinanciranje za projekt operacije »Celostna obnovitev digitalizacije podjetja za doseganje ciljev podjetja in zagotavljanja konkurenčnosti na globalnem tržišču«.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi.

V podjetju Lok d.o.o. smo za operacijo prejeli sofinanciranje v višini 30.000,00 EUR.

Cilji operacije je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja, preko ukrepov: Elektronska izmenjava med partnerji, Digitalizacija nastopov na sejmih, Spletne strani za tuje trge, Produktno-prodajni video in Krepitvijo kompetenc – usposabljanja, povečati možnosti vstopa na tuje trge, pridobivati nove kupce, izboljšati komunikacijo s poslovnimi partnerji in kupci, povečati prepoznavnost na tujih trgih, izboljšati kompetence zaposlenih in vodstva ter posledično povečati mednarodno konkurenčnost.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si