slende +386 7 30 82 444 Cesta Miloša Kovačiča 4 8310 Šentjernej, Slovenija

O nas

Predstavitev podjetja

Leto 1981 – začetek našega družinskega podjetja, kjer se že od prvega dne ukvarjamo z orodjarstvom in kovinarstvom. V vseh teh letih smo postali strokovnjaki na področju razvoja, konstruiranja in izdelave vseh vrst orodij za izsekovanje in preoblikovanje kovinskih izdelkov in polizdelkov, izdelave pripravnih in kontrolnih naprav ter njihovo vzdrževanje. Z orodji lastnega razvoja izdelujemo kovinske izdelke v malo in veliko serijski proizvodnji za elektro in avtomobilsko industrijo ter industrijo močnostne elektronike. Nenehno sledimo novim tehnologijam, ki so nepogrešljiva podpora našemu izkustvenemu znanju. Ekipa 28 usposobljenih strokovnjakov z dolgoletnimi izkušnjami vam tako zagotavlja izdelke najvišje kakovosti ter nudi zanesljivo strokovno podporo v celotnem procesu razvoja in izdelave orodja ali izdelka.

Politika kakovosti in ravnanja z okoljem

Politika podjetja je skupna vsem zaposlenim. Je odraz naših osebnih načel in načel organizacije, upošteva strategijo in vizijo razvoja podjetja, ki je vodilo nenehnega izboljševanja sistema vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem.

Glavna načela politike kakovosti in ravnanja z okoljem so:

 • nenehno zagotavljanje, spremljanje in izboljševanje kakovosti izdelkov in storitev ter preprečevanje neskladnosti,
 • sledenje tehnološkim novitetam na trgu, prilagodljivost in posledično ohranjanje konkurenčnosti,
 • ocenjevanje tveganj in priložnosti, spremljanje zastavljenih ciljev in postavljanje novih, v okvirih odgovornega odnosa do okolja,
 • izboljševanje poslovne učinkovitosti in uspešnosti poslovanja,
 • izpopolnjevanje znanja z usposabljanji in izobraževanji za dosego strokovnosti in vsestranskosti zaposlenih,
 • z vsemi poslovnimi procesi in aktivnostmi zadovoljiti kupčeve zahteve in ohranjati pristne odnose,
 • vzdrževanje in spodbujanje dobre komunikacije znotraj in zunaj podjetja,
 • zagotavljanje prijetnega delovnega okolja z zadovoljnimi in motiviranimi zaposlenimi,
 • skrb za ustrezno ekološko ravnanje celotnega osebja z realizacijo zastavljenih ciljev v okoljskih programih,
 • nenehno izboljševanje in posodabljanje sistema vodenja kakovosti z ravnanjem okolja,
 • s Politiko kakovosti in ravnanja z okoljem seznaniti vse zaposlene ter drugo zainteresirano javnost.

Z zavedanjem odgovornosti in vpliva podjetja na okolje, v katerem delujemo, sprejemamo strateške odločitve, ki so usmerjene k doseganju zastavljenih ciljev.

 • Cilji politike kakovosti  in ravnanja z okoljem so:
 • stabilna rast in razvoj podjetja,
 • doseganje poslovne uspešnosti,
 • ohranjati zadovoljstvo vseh zaposlenih, kupcev ter drugih zainteresiranih strani,
 • prepoznavnost podjetja na trgu po inovativnem pristopu glede kakovostnih storitev in izdelave izdelkov,
 • osvajanje novih strateških partnerjev,
 • vzpostaviti, vzdrževati in redno izboljševati integriran sistem vodenja, glede na zahteve standarda ISO 9001 in ISO 14001,
 • preprečevanje onesnaženja okolja ob upoštevanju okoljskega standarda

Kakovost

Cilj našega delovanja je kakovosten izdelek in storitev, s tem pa doseganje zahtev in pričakovanj naročnikov. Naša skrb za doseganje odlične kakovosti se začne že v fazi načrtovanja projekta, z ustrezno izbiro in vhodno kontrolo materiala. Kakovost se spremlja skozi celoten proces izdelave in odpremi na podlagi izhodne kontrole izdelka. Že desetletje je temeljna podlaga našega vodenja kakovosti ISO standard 9001:2015, ki ga od leta 2018 spremlja še ISO standard 14001:2015.

ZAKAJ SMO PRAVA IZBIRA?

 • Ker poskrbimo, da dobite izdelek najboljše kakovosti.
 • Ker z nami tehnične ovire postanejo izziv, na katerega vedno odgovorimo z najboljšo rešitvijo.
 • Ker se na vaše želje hitro odzovemo in prilagodimo.
 • Ker pri nas izdelamo orodja tudi do dimenzij 2x2m.
 • Ker pokrivamo širok spekter znanja in izkušenj iz različnih področij tehničnih industrij.

Podjetje s 40 - letno tradicijo.